літо

1. Діяльність ЗДО у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.
2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами, видами діяльності з урахуванням освітніх напрямів.
3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами.

4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно.
5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування:

 • комплексів ранкової гімнастики;
 • комплексів гімнастики після денного сну;
 • загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);
 • форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення).

6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування:

 • фізичного;
 • художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття);
 • пізнавального (в тому числі і природничі);
 • мовленнєвого.

7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.
8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться).
9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми:

 • бесіди;
 • індивідуальна робота;
 • спостереження;
 • дидактичні ігри;
 • рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
 • конструктивно-будівельні ігри;
 • трудові доручення, чергування;
 • самостійна діяльність;
 • робота із прищеплення навичок самообслуговування.

10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри:

 • сюжетно-рольові;
 • конструктивно-будівельні;
 • драматизації, театралізації;
 • дидактичні словесні;
 • з іграшками, предметами, картинками;
 • настільно-друковані;
 • інтелектуальні;
 • рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах);
 • ігри з водою і піском.

11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

 • різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);
 • дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;
 • самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
 • індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;
 • читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
 • різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей:

 • правил дорожнього руху;
 • правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми;
 • правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі;
 • правил користування електричними і газовими приладами;
 • правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

Робота в ЗДО в літній період має свою специфіку. Головне завдання на ці місяці — оздоровлення дітей, тому що влітку природа надає багаті можливості для розвитку, загартування і загального зміцнення організму дошкільника. В ЗДО реалізується модель різноманітної діяльності, насиченої рухливими іграми, спостереженнями, позитивними емоційними переживаннями дітей. Вихователем проводяться спеціальні загартувальні процедури (проведення фізичних занять босоніж, коригуючі вправи після денного сну, ходіння по «доріжках здоров'я», щоденні фізкультурні заняття на свіжому повітрі тощо), при загартуванні повітрям забезпечують в групі повітряно-тепловий режим, дотримуються графіків провітрювання, денний сон проводиться в умовах доступу свіжого повітря в спальні.

Літнє оздоровлення передбачає також внесення змін у режим дня дітей, а саме:

 • максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
 • відповідну вікову тривалість сну та інших видів відпочинку;
 • достатню рухову активність.