Робота творчої групи

«Створення сучасного іміджу закладу дошкільної освіти через оновлення дизайну інтер’єру»

Керівник: Гладько Л.О.

Члени:Близнюк Ю.А., Козленко О.О.,

Сень Н.І., Ванжула І.Л., Петіхашна Т.П.

п/п

Зміст роботи

Форма

проведення

Відповідальні

Термін

проведення

Відмітка

про

виконання

I.Аналітико-діагностичний етап

1.

Особливості дизайн-проєктування освітнього закладу.

Нетворкінг

Члени творчої групи

Вересень

2023

2.

«Нові можливості для зонування приміщень».

Брейн

стормінг

Члени творчої групи

Жовтень

2023

II. Проєктний етап

3.

Модернізація внутрішніх примі-щень дошкільного закладу

(коридорів біля груп №1, 6, 8,

переходів між групами 2 і 4, 9 і 10, 17 та 18).

Виготовлен-ня ескізів

Члени творчої групи

Листопад

2023

4.

Створення привабливого сучасного вигляду приміщень дошкіль-ного закладу

(коридорів біля груп №1, 6).

Творча майстерня по облаштуван-ню куточків ЗДО

Грудень 2023

Січень

2024

5.

Створення привабливого сучасного вигляду приміщень дошкіль-ного закладу

(коридорів біля груп №8).

Творча майстерня по облаштуван-ню куточків ЗДО

Члени творчої групи

6.

Облаштування переходів між групами 2 і 4.

Творча майстерня по облаштуван-ню куточків ЗДО

Члени творчої групи

Лютий

2024

7.

Облаштування переходів між групами 9 і 10.

Творча майстерня

Члени творчої групи

Березень

2024

8.

Облаштування переходів між групами 17 і 18.

Творча майстерня

Члени творчої групи

Квітень

2024

III.Узагальнюючий етап

9.

Фото та відеозвіт на сайті ЗДО.

Обробка матеріалів

Члени творчої групи

Травень

2024

10.

Звіт роботи творчої групи.

Аналіз

Гладько Л.О.

Травень

2024